Bodemdaling Polder Bloemendaal

Stichting Weids Bloemendaal gaat het project ‘bodemdaling Polder Bloemendaal’ uitvoeren. Dit project is gericht op het beheren van cultureel, historisch waardevol veenweidelandschap. De manier van beheren moet ervoor zorgen dat het in stand blijft, economisch perspectief blijft houden en aantrekkelijk blijft voor weidevogels en bezoekers. Dit wordt gedaan door het grondwater actief te beheren om verdere veenafbraak  en daardoor uitstoot van broeikasgassen en bodemdaling te minimaliseren. Er wordt gestart met een pilot om de processen van veenafbraak en het beperken daarvan gedurende 5 jaar te volgen en te begrijpen.  De stichting heeft de manier van actief grondwaterbeheer specifiek ontworpen voor veenweidegebieden met geringe drooglegging. De ambitie is om vanuit de pilot die manier van actief grondwaterbeheer uit te rollen over het gehele veenweidegebied van Polder Bloemendaal. Voor nadere informatie zie onze website: www.stichtingweidsbloemendaal.nl rubriek bodemdaling.

Download het projectdocument

Download factsheet