Van vlotbrug naar trekvlot

De eindstand van de  donaties is:  € 15.037,-

Het doel is bereikt, alle donateurs en mensen die geholpen hebben om dit mogelijk te maken, bedankt.
We gaan nu over tot uitvoering van het project, we houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Help ons de trekpont te realiseren over de Molenvliet met uw donatie

Doel van ons project
Het realiseren van een trekvlot over de Molenvliet

Hoeveel is nodig
€ 15.000,-

Voor wanneer
1 augustus 2020

Achtergrond
Een wandeling over de Middeleeuwse Winterdijk in het weidse en waterrijke veenweidelandschap van Polder Bloemendaal zorgt voor een onvergetelijke ervaring. De bloemrijke weilanden, houtwallen en oevers met koekoeksbloemen, kievitsbloemen en gele lissen en sloten met waterlelies, gele plompen en krabbenscheer, samen me de vele broedende vogels, zoals grutto, kievit, tureluur, zwarte stern, rietzanger en fuut, maken een wandeling in april en mei tot een unieke belevenis. In de winter zorgen de vele overwinterende vogels en fraaie winterse weidse beelden met soms ook bevroren sloten en besneeuwde velden en door de ondergaande zon verlichte rietkragen voor een onthaast gevoel.
De weilanden worden agrarisch gebruikt. Ze worden extensief beweid met koeien en schapen, veelal in samenwerking met veehouders uit aangrenzende polders. De Stichting Weids Bloemendaal is opgericht om het agrarisch gebruik ook in de toekomst mogelijk te houden met behoud en versterking van de natuur- en landschapswaarden en dit te laten zien aan de bezoekers van de polder.
De belangstelling om in Polder Bloemendaal te wandelen is groeiende. Enkele jaren geleden zijn wandelpaden aangelegd door de weilanden tussen Bloemendaalseweg en Winterdijk en tussen Otweg en Winterdijk. Recent is ook een wandelpad tussen Winterdijk en Henegouwernesse / Henegouwerweg aangelegd. Met deze paden is het wandelnetwerk in Polder Bloemendaal compleet. In combinatie met de bestaande paden zijn 6 wandelroutes ontworpen. De routes zijn opgenomen in een wandelkaart die dit voorjaar gemaakt is.
In de wandelroute langs de Molenvliet ligt sinds 2018 een kettingtrekvlot om deze te kunnen oversteken. Een foto van dit trekvlot is bijgevoegd. De waardering van de wandelaars voor het trekvlot is groot. Onze intentie is om een 2de kettingtrekvlot in de Molenvliet te leggen voor de monding van een op Molenvliet uitkomende watergang.

Hoe kan u helpen
U kunt helpen door een donatie te doen aan Stichting Weidsbloemendaal, dit kan u doen door een iDEAL betaling te doen onderaan deze pagina.

Wat krijgt u er voor terug
Hopelijk een mooie trekvlot over de Molenvliet en daarnaast bij een donatie van:

  • 0 tot 50 euro: krijgt elke donateur abonnement op onze nieuwsbrief
  • 50 euro of meer  krijgt elke donateur een wandelkaart
  • 100 euro of meer krijgt elke donateur een kop koffie met stroopwafel bij info centrum Tas
  • 250  euro of meer krijgt donateur excursie op de mooiste momenten in het jaar in het gebied (Let op maximaal 15 personen per groep).
  • 2.500 euro : vermelding als donateur op het trekvlot

Garantie
Als we het bedrag voor 1 augustus niet bij elkaar krijgen, krijgt u u geld teruggestort op uw rekening

ANBI status
Stichting weids Bloemendaal heeft de ANBI status (Algemeen Nut Beoogde Instelling)