Donateurs:

Voor 10 euro per kalenderjaar kunt u donateur worden van onze stichting. Stort dan het bedrag op rekeningnummer IBAN: NL32 RABO 0321155130 en vermeld daarbij uw naam en adres.

Schenkingen:
U kunt de Stichting Weids Bloemendaal financieel steunen door een gift op rekeningnummer IBAN: NL32 RABO 0321155130

Legaten:
|Mocht u overwegen de Stichting Weids Bloemendaal een geldbedrag na te laten, dan vragen wij u vriendelijk dat bij testament te laten vastleggen.

Sponsoring:
Sponsor pakketten voor uw bedrijf
Als u de Stichting Weids Bloemendaal sponsort of een bepaalt object in de polder zoals een trekvlot, pad of brug dan kunnen we voor u bedrijf en medewerkers rondleidingen organiseren. Er zijn een aantal vaste dagen dat wij dit doen voor onze sponsors. Informeer naar de mogelijkheden.

Seizoens activiteiten

Winteractiviteit:
In de polder is er bij een koude winter de mogelijkheid om te schaatsen.
Dit willen we zoveel mogelijk voor en met de lokale bevolking en bedrijven organiseren.
Op dat moment is er materieel en mankracht noodzakelijk.
Bedrijven kunnen hiervoor materieel beschikbaar kunnen stellen in het kader Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

Tevens kunnen bedrijven een (deel)taak op zicht te nemen, denk hierbij aan onderdak voor een “koek en zopie tent”, stuk  “baan” schoonhouden.
Uw bijdrage ten behoeve van Stichting Weids Bloemendaal kunt u ook opnemen in uw uitingen naar buiten ( MVO Bijdrage)

Zomeractiviteiten:
Hetzelfde geldt voor activiteiten die we gedurende de zomermaanden willen organiseren zoals het onderhoud van de wandelpaden en oevers van vaarwegen en sloten.

Donaties mogelijk met behulp van iDEAL of bankoverschrijving.
Hieronder vindt u de mogelijkheid om uw donatie te doen.
Alvast dank namens Stichting Weids Bloemendaal

Bedrag

Bankgegevens

Rabobank Gouwestreek

IBAN: NL32 RABO 0321155130