ANBI

Met ingang van 28 maart 2020 heeft de Stichting Weids Bloemendaal de ANBI-status*).

Daarmee kunt u belastingvrij donaties doen en onze stichting  opnemen in uw nalatenschap.

  • De Stichting betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang.
  • Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.
  • De naam van de instelling luidt: Stichting Weids Bloemendaal.
  • Het RSIN/fiscaal nummer is: 857481290.
  • Klik hier voor het jaarverslag en financiële verantwoording
  • Het beleidsplan van de stichting  kunt u hier bekijken.

*) Voor meer informatie over de ANBI-status surft u naar www.anbi.nl

Donateurs:

Voor 10 euro per kalenderjaar kunt u donateur worden van onze stichting. Stort dan het bedrag op rekeningnummer IBAN: NL32 RABO 0321165130 en vermeld daarbij uw naam en adres.

Vanzelfsprekend kunt  ons ook machtigen voor een jaarlijkse automatische incasso. Print dan het  document donateur uit en stuur dat op naar Stichting Weids Bloemendaal, Henegouwerweg 112, 2741JZ, Waddinxveen of scan het getekende formulier en stuur het naar secretariaat@stichtingweidsbloemendaal.nl

Schenkingen:
U kunt de Stichting Weids Bloemendaal financieel steunen door een gift op rekeningnummer IBAN: NL32 RABO 0321165130

Legaten:
Mocht u overwegen de Stichting Weids Bloemendaal een geldbedrag na te laten, dan vragen wij u vriendelijk dat bij testament te laten vastleggen.

Sponsoring:
Sponsorpaketten voor uw bedrijf

Als u de Stichting Weids Bloemendaal sponsort of een bepaalt object in de polder zoals een trekvlot, pad of brug dan kunnen we voor u bedrijf en medewerkers rondleidingen organiseren. Er zijn een aantal vaste dagen dat wij dit doen voor onze sponsors. Informeer naar de mogelijkheden.

Sponseren trekvlot

Het trekvlot is een speelse manier om van oever tot oever te komen – een afwisseling op uw wandeling door onze polder en voor de kinderen een leuke belevenis! Dit trekvlot komt in plaats van het huidige oude bruggetje.
Vanzelfsprekend is elke bijdrage welkom;   als u 250 euro (of meer) bijdraagt, krijgt u hiervoor zelfs een naamsvermelding op het  vlot of op de oevers bij het vlot.
Meldt u zich voor een donatie  bij onze penningmeester.