Natuurwerkdagen
De afgelopen winter is er door de Vrijwilligersgroep Polder Bloemendaal weer hard gewerkt om houtwallen, pestbosjes, rietveldjes en natuurvriendelijke oevers in de polder te onderhouden, door snoei-, knot- en maaiwerk uit te voeren. Bedankt vrijwilligers voor de enorme inzet dit seizoen! We kijken uit naar november, als we tijdens de landelijke natuurwerkdag weer vol enthousiasme starten met ons winterprogramma. Nieuwe leden zijn van harte welkom om met een leuke groep mensen in de wintermaanden onderhoud in de polder te verzorgen. Er wordt om de 2 weken gewerkt op donderdagen en zaterdagen van 9.00 tot 12.30 uur, tot half maart. Heeft u belangstelling om mee te werken, meldt u dan aan bij ons secretariaat.

Agenda natuurwerkdagen 2019
14 en 16 november
28 en 30 november
12 en 14 december
Kerstvakantie
9 en 11 januari
23 en 25 januari
6 en 8 februari
20 en 22 februari
5 en 7 maart
19 en 21 maart.

Aanleg slangenbroeihopen 
Afgelopen week is er gestart met de aanleg van broeihopen voor ringslangen in de botanische kern van Staatsbosbeheer. Ze worden opgebouwd uit takken, houtsnippers en paardenmest. Door de mest ontstaat er broei. Een zwanger vrouwtje kan dit vanaf wel 800m afstand ruiken en legt haar eieren in de warme broeihoop en verlaat dan de hoop, volgens Koos Rust van de Werkgroep Ringslangen Zuid-Holland van de Stichting RAVON, die de aanleg van de eerste hoop heeft begeleid. Jeldau en Johan Broere hebben gezorgd voor de paardenmest, door de mest van hun pony’s speciaal voor dit doel te verzamelen. Wilt u meer weten over ringslangen neem dan contact op met Stichting RAVON en check hun site www.ravon.nl.

Wilt u zich aanmelden voor de zaagwerkgroep, dan kunt u onderstaand contactformulier invullen.